Bent u zuur?

Dagelijks groeit ons bewustzijn over de werking van ons lichaam. Maar bij veel mensen is nog niet bekend hoe ons voedingspatroon en onze levensstijl de gezondheid op de langere termijn kan beïnvloeden.

Voeding, stress, medicijnen, overmatige spierbelasting produceren na verbranding zure afvalstoffen die uw lichaam kwijt moet om de zuurgraad van het bloed op een constant niveau te houden. Voorbeelden van zure afvalstoffen zijn urinezuren en melkzuren.

Om de zuurgraad van het lichaam optimaal te houden, moeten zure afvalstoffen worden afgevoerd. Dit doet het lichaam door deze uit te scheiden via de nieren, de longen en de huid. Daarnaast neutraliseert het lichaam zuurresten met behulp van onze lichaamseigen stof natriumbicarbonaat. Maar de hoeveelheid afvalzuren die dagelijks in het bloed vrijkomt is te groot om via de normale uitscheidingorganen ons lichaam te verlaten. Het lichaam slaat de zuurresten dan op in het lichaam. Dit veroorzaakt zure ophopingen waardoor onze gezondheid risico’s loopt. Daarnaast kunnen belangrijke enzymactiviteiten niet plaatsvinden als het lichaam te zuur is.

Verzuring met de jaren

Als wij gezond ter wereld komen, bestaat ons lichaam voor 70% uit water en 30% uit sporenelementen en mineralen. Naarmate we ouder worden, nemen deze hoeveelheden af. Wist u dat ons lichaam al na het 40ste levensjaar voor de helft uit zure afvalstoffen kan bestaan?

Factoren die verzuring veroorzaken zijn o.a.

Voeding; Voedsel dat we eten heeft na verbranding ervan een zuurvormende invloed op het lichaam. Met name dierlijke eiwitten,suikers, bepaalde vetten, alcohol, koffie en frisdranken laten veel restzuren achter.
Stress: Stress heeft een sterk verzurende werking op het lichaam. In een stresssituatie breekt het lichaam veel cellen af waarbij urinezuren vrijkomen.
Overmatig spierbelasting: Bij overmatig spierbelasting produceert het lichaam veel melkzuren, met spierpijnen als gevolg.
Overige factoren kunnen zijn:

 • Roken
 • Medicijngebruik
 • Straling (Zendmasten, WIFI, mobiele telefoons e.d.)
 • Luchtverontreiniging.

Verzuring is veroudering

Door de ophoping van zure afvalstoffen kunnen lichaamscellen minder goed hun werk doen. Het gebrek aan zuurstof en ophoping van zuren maakt cellen steeds minder actief met als gevolg dat de weefsels verouderen. Verzuring versnelt het verouderingsproces en is een bedreiging voor de vitaliteit op de lange termijn.

Bij de geboorte bestaat het lichaam in ideale toestand uit 70% water en 30% mineralen en sporenelementen. Na het 40-ste levensjaar kan het lichaam door verzuring al voor de helft bestaan uit zure afvalstoffen (zowel in vaste vorm als in vloeibare vorm)

Klachten die verzuring kunnen geven zijn van uiteenlopende aard zoals o.a.

 • Artrose
 • Blaasontsteking
 • Brandend maagzuur
 • Cellulite
 • Chronische vermoeidheid
 • Chronische verkoudheid
 • Eczeem
 • Fibromyalgie
 • Hoge bloeddruk
 • Jicht
 • Kalknagels
 • Nierstenen
 • Vaginale schimmels
 • Ziekte van Lyme

Om verzuring tegen te gaan kunt u gaan ontzuren. Dit is het proces waarbij de stroom zure afvalstoffen afneemt en opbouwde zuurresten uit het lichaam worden verwijderd. Hoe minder zuurvorming des te beter het lichaam kan functioneren.

Om te ontzuren is het raadzaam om de factoren die het lichaam sterk verzuren, zoveel mogelijk te vermijden of te beperken. Voeding en het beperken van stress spelen hierbij een grote rol. Daarnaast kunnen de producten van Alka ondersteunen bij het ontzuringsproces. Deze producten zijn speciaal ontwikkeld om de afvoer van zure afvalstoffen uit uw lichaam te stimuleren. De producten van Alka zijn los van elkaar te gebruiken maar zijn ook optimaal mét elkaar te gebruiken. Welke producten het meest geschikt voor u zijn is afhankelijk van de mate van verzuring, klachten, leefstijl enz.

Voor meer informatie, advies of andere vragen kunt u contact met mij opnemen.

neem vrijblijvend contact op